icon-hot-product
>TP-2046 XV

TP-2046 XV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Xanh vàng

>TP-2046 GV

TP-2046 GV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Ghi Vàng

>TP-2046 GT

TP-2046 GT

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Ghi Trắng

>TP-2046 DV

TP-2046 DV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ Vàng

>TP-1001 DG

TP-1001 DG

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ Ghi

>TP-165 GV

TP-165 GV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Ghi Vàng

>TP-160 DV

TP-160 DV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ vàng

>TP-141 GT

TP-141 GT

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Ghi trắng

icon-hot-product
>TP-D1_Gạch Terrazzo Nội thất

TP-D1_Gạch Terrazzo Nội thất

Mã gạch: D1 Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Đỏ

>TP-G1_Gạch Terrazzo Nội Thất

TP-G1_Gạch Terrazzo Nội Thất

Mã gạch: G1 Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Ghi

>TP-V1_Gạch Terrazzo Nội Thất

TP-V1_Gạch Terrazzo Nội Thất

Mã gạch: G1 Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Vàng

>TP-X1_Gạch Terrazzo Nội Thất

TP-X1_Gạch Terrazzo Nội Thất

Mã gạch: X1 Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Xanh

>TP-5393-G17X_Gạch Terrazzo

TP-5393-G17X_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Xanh

>TP-5393-G17V_Gạch Terrazzo

TP-5393-G17V_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Vàng

>TP-5393-G17D_Gạch Terrazzo

TP-5393-G17D_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Đỏ

>TP-2046-G18X_Gạch Terrazzo

TP-2046-G18X_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 300x300 mm/ 400x400 mm Màu: Xanh

icon-hot-product
>Gạch 8 lỗ trồng cỏ

Gạch 8 lỗ trồng cỏ

Kích thước: 26x39x8 cm

>TP-B8

TP-B8

Tên: Nhân Bát Giác
Kích thước: 80 x 80 x 60 (mm)
Định mức: 156 viên/m2

>TP-B6

TP-B6

Tên: Gạch Bát Giác
Kích thước: 200 x 200 x 60 (mm)
Định mức: 25 viên/m2

>TP-B5

TP-B5

Tên: Gạch Bát Giác
Kích thước: 200 x 200 x 60 (mm)

>TP-B4

TP-B4

Tên: Gạch Block hình chữ nhật
Kích thước: 200x100x60 (mm)

>TP-B3

TP-B3

Tên: Gạch chữ Y
Kích thước: 200 x 200 x 60 (mm)

>TP-B2

TP-B2

Tên: Gạch chữ I
Kích thước: 164 x 200 x 60 (mm)

>TP-B1

TP-B1

Tên gọi: Gạch con sâu
Kích Thước: 224 x 112 x 60 (mm)